Casgliad o bregethau

Portada
R. Jones, 1814 - 334 páginas
 

Comentarios de la gente - Escribir un comentario

No encontramos ningún comentario en los lugares habituales.

Páginas seleccionadas

Términos y frases comunes

Pasajes populares

Página 381 - If the whole body were an eye, where were the hearing? If the whole were hearing, where were the smelling? But now hath God set the members every one of them in the body, as it hath pleased him.
Página 324 - Go to the Ant, thou Sluggard, consider her ways, and be wise: which having no guide, overseer, or ruler, provideth her meat in the summer, and gathereth her food in the harvest.
Página 381 - Because I am not the hand, I am not of the body; is it therefore not of the body? And if the ear shall say, Because I am not the eye, I am not of the body; it is therefore not of the body?
Página 342 - Canys ymddangosodd gras Duw, yr hwn sydd yn dwyn iachawdwriaeth i bob dyn ; gan ein dysgu ni i wadu annuwioldeb a chwantau bydol, a byw yn sobr, ac yn gyfiawn, ac yn dduwiol, yn y byd sydd yr awr hon.
Página 379 - For as we have many members in one body, and all members have not the same office; so we, being many, are one body in Christ, and every one members one of another.
Página 381 - I am not of the body ; is it therefore not of the body ? And if the ear shall say, Because I am not the eye, I am not of the body ; is it therefore not of the body...
Página vi - Megis y dyrchafodd Moses y sarph yn y diffaethwch, felly y mae yn rhaid dyrchafu Mab y dyn ; fel na choller pwy bynnag a gredo ynddo ef, ond caffael o hono fywyd tragy wyddol.
Página 285 - O hyn allan rhoddwyd coron cyfiawnder i'w chadw i mi, yr hon a rydd yr Arglwydd, y Barnwr cyfiawn, i mi yn y dydd hwnnw : ac nid yn unig i mi. ond hefyd i bawb a garant ei ymddangosiad ef.
Página 299 - Now we know that what things soever the law saith, it saith to them who are under the law: that every mouth may be stopped, and all the world may become guilty before God.
Página 147 - Ewch i'r holl fyd, a phregethwch yr efengyl i bob creadur ; y neb a gredo ac a fedyddier a fydd cadwedig, eithr y neb ni chredo a gondemnir,

Información bibliográfica