Imágenes de páginas
PDF
EPUB

Bayerler he
Staatst

Mün

BRITANNICARUM ECCLESIARUM

ANTIQUITATES.

CAPUT XIV.

De Fausti et Semipelagianorum doctrina, Possessoris, Hormisda papæ, Johannis Maxentii, Petri diaconi, Africanorum episcoporum in Sardinia exulantium, Fulgentii Ruspensis, Cæsarii Arelatensis, Felicis IV. papæ, Arausicana et Valentinæ synodi, atque Bonifacii II. pontificis, judicia. Diploma quod Cantabrigiensi academiæ ab Arthuro concessum fuisse fingitur. De Arthuri, Iltuti et Davidis Menevensis exitu. De Paterno, Theliao, Samsone, et aliis doctoribus Britannorum. De Gilda Badonico; et ab eo, tum de regibus Constantino, Aurelio, Vortiporio, Cuneglaso, Maglocuno, tum de clero Britannico, edita querela. De Guimundo et Ceretico, et regni Britannici excidio.

Quo tempore Pelagiana in Britannia profligata est hæresis, ejusdem reliquiæ, superinductis a Fausto coloribus Christiano orbi pridem commendatæ, novas in Constantinopolitana ecclesia turbas et rixas excitarunt. De quibus ad Romanum pontificem Hormisdam Africanus episcopus Possessor ita retulit: "Arbitrora vestram beatitudinem non latere, quantis in Constantinopolitana urbe ecclesia laboret insidiis, et ad morem veteris morbi in saniem vulnus iterum quærat erumpere, quod obductum creditur cicatrice. Unde cum quorundam fratrum animus de co

* Inter epist. 66, et 67. Hormisdæ; tomo 1. epistolar. pontific. edit, Romæ,

anno 1591.

VOL. VI.

B

dice Fausti cujusdam (natione Galli, reginæ civitatis episcopi; qui de diversis rebus, et frequentius de gratia Dei diserte visus est disputare) in scandalum moveretur; aliis, ut se habent humana studia, in contrarium renitentibus, me crediderunt de hoc ambiguo consulendum. Dixi quidem ea, quæ a tractatoribus pro captu proprii ingenii disputantur, non ut canonica recipi, aut ad synodalium vicem pro lege servari; sed habere nos certa scilicet quæ veteri lege vel nova conscripta, et generalibus patrum sunt decreta judiciis, ad fundamentum fidei ac religionis integram firmitatem: hæc autem quæ antistites diversi conscripserunt, pro qualitate sui, sine præjudicio fidei solere censeri. Sed cum hæc, quantum in eorum frequenti postulatione persensimus, magis eis excusatio videretur ; vel, pro eorum prece, vel pro obsequii occasione reddendi apostolatui vestro, per Justinum diaconum meum præsumpsi apices meæ parvitatis ingerere: quibus principaliter orationum vestrarum munimen exposcens, quæso ut consulentes, quid de præfati auctoris dictis videatur, auctoritate apostolicæ responsionis agnoscant: maxime quod filii quoque vestri magistri militum, Vitalianus et Justinianus, præcipue super hac re rescripto beatitudinis vestræ similiter informari desiderant."

Hisce literis, XV. Calendas Augusti Rustico consule, id est, anno Christi DXX. acceptis, sequentibus ejusdem Augusti Idibus Hormisda sic rescripsit: "Hid quos vos de Fausti cujusdam Galli antistitis dictis consuluisse literis indicastis, id sibi responsum habeant: neque illum, neque quemquam, quos in auctoritate patrum non recipit examen Catholicæ fidei, aut ecclesiastica disciplinæ ambiguitatem posse gignere, aut religiosis præjudicium comparare:" hac epistolæ conclusione addita: "De arbitrio tamen libero et gratia Dei quid Romana, hoc est, Catholica sequatur et servet ecclesia; licet in variis libris B. Augustini et maxime ad Hilarium et Prosperum abunde possit agnosci,

b Vide supra, cap. 13. op. tom. 5. pag. 504.

e Qui imperator postea factus est.

a Hormisd. epist. 67. edit. Roman. et tomo 6. bibliothec. patr. edit. Colon. pag. 375.

tamen et in scriniis ecclesiasticis expressa capitula continentur: quæ si ibi desunt, et necessaria creditis, destinabimus; quanquam qui diligenter apostoli dicta considerat, quid sequi debeat evidenter cognoscat."

Ad hanc Hormisdæ epistolam respondens Johannes Maxentius, Augustini et Fausti dogmata inter se comparat: id quod consulto a se factum ait, "ut cum in brevi collata ad invicem contraria sibi reperta fuerint, evidenter clareat libros Fausti esse hæreticos; sicque confundantur omnes, qui eos hactenus defendunt Catholicos: quorum principem et auctorem Possessorem Africanum episcopum" fuisse affirmat: in quem idcirco, re confecta, (Faustum enim et Pelagianos egregie refellisse agnoscit et Bellarminus) ita demum insultat. "Eat nunc Possessor, et adhuc in pernicie propria, et eorum qui sibi consentiunt, defendat Fausti libros Catholicos; quos non solum scriptis sanctissimi viri Augustini, verumetiam summorum et præcipuorum Christi apostolorum sententiis contrarios penitus veritas docet: sicut hoc loco manifesta ratione probavimus."

Johannem hunc Maxentium, et socios ejus monachos Scythas, fuisse palam Eutychianos perfidos, pontificii palatii magister Johannes Maria Brasichellanus", asserit a Cæsare Baronio1 (sive ipse, sive ex quo ista videtur descripsisse, Thomas Malvenda) misere hic seductus; quum reipsa Chalcedoniensis concilii acerrimos contra Eutychianos defensores illos extitisse clarius sit, quam ut ullis novorum hominum præstigiis eludi possit. Alio vero erroris genere, hunc eundem S. Johannem Maxentium, Gallum, monachum et abbatem Pictaviensem, congregationis Gallicanæ Floriacensis fuisse, affirmat in ligno vitæ Arnoldus Wion, et eum in apparatu sacro secutus Antonius Possevinus: Gallicanum Maxentium, qui Pictonum

e Celestini, ut videtur. De quibus supra cap. 11. op. tom. 5. pag. 415.

f Biblioth. patr. tom. 6. pag. 380.

8 Bellarmin. catalog. script. ecclesiastic. in Jo. Maxent.

h Tom. 1. indic. expurgator. edit. Romæ anno 1607. in censura tomi 4. bibli

othecæ patrum.

Baron. ann. 519. et 99, 101.

k Wion. lib. 2. cap. 70.

celebri monasterio' et oppido S. Maixent nomen dedit, confundens cum Johanne viro erudito, Antiocheno presbytero, quem contra Faustum scripsisse, ex Adonis Viennensis chronico ostendimus. Ex hac enim ipsa Johannis Maxentii adversus Hormisdam epistola ad verbum desumpta invenimus, quæ de Augustini et Fausti doctrina contraria ex Adone eo locom retulimus: "S. Augustinus" ita humanum arbitrium liberum docet; ut illuminatio, virtus et salus illi a Christo, et per Chistum, et cum Christo sit. Faustus vero ita liberum Christianum arbitrium docere conatur; ut illuminatio, virtus et salus, non a Christo, sed natura sit:" quod discrimen deinde plenius Johannes hunc in modum explicat:

"Ille nos Christianos, fideles atque obedientes Deo salubriter per gratiam Christi, quam nobis per incarnationis suæ donavit præsentiam, esse definit: iste, juxta profana commenta Pelagii, naturaliter esse discernit. Refutans namque callide ejusdem Pelagii sensum, et quasi exprobrans quod omnino Christi negaverit gratiam; necnon et illos, qui nullis præcedentibus meritis, juxta apostolum, gratiam Dei hominibus dari fatentur: ipse quasi sapientissimus et prudentissimus, novus novæ pravitatis apostolus, gratiam Dei secundum meritum fidei et laboris dari, nititur edocere; ut jam sic Dei gratia non sit gratia. Nam quum nemo obediat sive laboret nisi volens, nemo velit nisi scierit quid ei conveniat laborare: iste post scientiam et voluntatem seu obedientiam humano labori adjungit gratiæ adjutorium; ut videlicet gratia et labor humanus (cujus possibilitatem non per eandem gratiam, sed naturaliter inesse omnibus asserit) pariter sociati, reliqua perficiant opera. Et hoc quidem se pollicetur defendere: postea autem immemor sui promissi, totam plenius gratiam evacuare convincitur."

Cujus vero ecclesiæ Johannes presbyter fuerit, etiamsi

1 Vid. Gregor. Turonens. hist. Franc. lib. 2. cap. 37.

m Supra cap. 13. op. tom. 5. pag. 497.

Jo. Maxent. respons. ad ep. Hormisd. biblioth. patr. tom. 6. pag. 380. edit. Colon.

[ocr errors][merged small]

non expressisset Ado, ex ipsius confessione satis potuisset intelligi; ubi libellum citans quem de fide sua ad Theodosium scripserat Flavianus, HUJUSP urbis episcopum illum nominat. Unde apparet, ex urbe Antiochena a Maxentio et sociis illam fidei suæ confessionem ad legatos fuisse missam, quos Constantinopolim anno DXIX. Hormisda Romanus pontifex destinaverat. In cujus confessionis parte posteriore, cur de gratia Dei agendum sibi putarent, hæc ab eis ratio est reddita: "Quid¶ jam de gratia Dei (non qua creamur, sed de ea qua recreamur et renovamur) sentiamus, breviter exponentes; sanctitati vestræ necessario credimus facere debere manifestum. Eo quod etiam in hac parte inimici gratiæ Dei, id est, Pelagii et Celestii sectatores nimium nobis infesti esse videntur." Deinde de statu innocentiæ et lapsus atque gratiæ necessitate sententia sua explicata, quid de libero arbitrio credi oporteat sic exponunt.

"Liberum naturale arbitrium ad nihil aliud valere credimus, nisi ad discernenda tantum et desideranda carnalia sive secularia; quæ non apud Deum, sed apud homines possunt fortassis videri gloriosa: ad ea vero quæ ad vitam æternam pertinent, nec cogitare, nec velle, nec desiderare, nec perficere posse, nisi per infusionem et inoperationem intrinsecus Spiritus sancti, qui est etiam spiritus Christi. Spiritum enim Christi qui non habet, hic non est ejus. Quod si quis credit in Christo, jam Christi est. Sicut et verum est, non utique per donum naturæ, sed per Spiritum sanctum est, qui Christi est. Qui jam credit in eum, qui justificat impium, ut confiteatur, quia Dominus est Jesus: quod nemo potest dicere, nisi in Spiritu sancto. Quapropter anathematizamus eos, qui naturale aut substantiam aliquam dicunt esse peccatum. Abominantes etiam eos, qui contra vocem apostoli audent dicere, nostrum est velle, Dei vero perficere; cum idem doctor et velle et perficere donum testetur esse divinum, ipso dicente: Deust

P Maxent. Confess. fidei; biblioth. patr. tom. 6. pag. 371.

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]
« AnteriorContinuar »